Enter
 
 
 
 
 
 
 
 
Oglašavanje na WLP-u
 
Korištenje WLP uređaja vrlo je jednostavno i za krajnjeg korisnika upotpunosti besplatno. To jamči vrlo veliki broj korisnika i kvalitetan marketinški potencijal.
U koliko želite svoje poslovanje promovirati kroz projekt WLP na raspolaganju su Vam 4 segmenta oglašavanja.
 
1.
 
Oglašavanje na Info kiosku – atraktivna lokacija tržnice Dolac na turističkoj ruti
 
 
 
Ovdje možete vidjeti kako izgleda sadržaj Info kioska
 
 
Mali oglas – sadrži najosnovnije podatke o poslovnom subjektu
Izrada dvojezičnog malog oglasa (HR-ENG) uključena u cijenu.

Cijena mjesečnog zakupa oglasnog prostora:
- 70 Kn/mj + PDV – plaćanje unaprijed za 12 mjeseci
- 80 Kn/mj + PDV – plaćanje unaprijed za 6 mjeseci
- 90 Kn/mj + PDV – plaćanje unaprijed za 3 mjeseca
 
 
Veliki oglas – sadrži fotografiju ili logo i više podataka o poslovnom subjektu. Predstavlja poveznicu prema reklamnom letku sa detaljnim opisom poslovnog subjekta, slikama i kartom sa ucrtanim putokazom.
Izrada dvojezičnog velikog oglasa (HR-ENG) i pripadajućeg reklamnog letka iznosi 350 Kn + PDV jednokratno. Obavezna dostava fotografija i dvojezičnog teksta u digitalnoj formi.
 
Cijena mjesečnog zakupa oglasnog prostora:
- 100 Kn/mj + PDV – plaćanje unaprijed za 12 mjeseci
- 110 Kn/mj + PDV – plaćanje unaprijed za 6 mjeseci
- 120 Kn/mj + PDV – plaćanje unaprijed za 3 mjeseca
 

 

 
Reklamni letak
 
 
 
2.
 
Oglašavanje na bannerima pored slike "u živo" koja se emitira sa WLP uređaja
 
 
Banner – sadrži najvažnije podatke o poslovnom subjektu i predstavlja poveznicu (link) prema web stranici
 
Cijena izrade bannera je 300 Kn + PDV za statični banner odnosno 500-600 Kn + PDV za dinamični banner ovisno o složenosti izrade. Izrada bannera plaća se jednokratno.
 
Cijena zakupa oglasnog prostora za banere:
- 350 Kn + PDV - plaćanje unaprijed za 1 mjesec
- 950 Kn + PDV – plaćanje unaprijed za 3 mjeseca
- 1800 Kn + PDV – plaćanje unaprijed za 6 mjeseci
- 3500 Kn + PDV – plaćanje unaprijed za 12 mjeseci
 
3. Oglašavanje na "čuvaru ekrana" (screen saver-u) Info kioska
 
Oglas prekriva cijeli ekran INFO kioska i veličine je 24". Automatski se pokreće 1 minutu nakon zadnjeg dodira ekrana INFO kioska i vidljiv je do sljedećeg dodira ekrana.
 
Cijena izrade oglasa je 300 Kn+PDV i plaća se jednokratno.
 
Cijena mjesečnog zakupa oglasnog prostora:
- 300 Kn/mj + PDV – plaćanje unaprijed za 12 mjeseci
- 330 Kn/mj + PDV – plaćanje unaprijed za 6 mjeseci
- 360 Kn/mj + PDV – plaćanje unaprijed za 3 mjeseca
 
4. Oglašavanje na reklamnim plakatima
 
Prednja i zadnja strana uređaja imaju površine za postavljanje reklamnog plakata. Prednja WLP strana uređaja
ima površinu za veliki plakat dimenzija 1460x405 mm, a stražnja INFO strana uređaja ima površinu za mali plakat dimenzija 810x505 mm. Plakati su noću osvjetljeni.
 
Veliki plakat
Cijena grafičke pripreme + tisak iznosi 550 Kn + PDV i plaća se jednokratno.
 
Cijena mjesečnog zakupa oglasnog prostora:
- 1200 Kn/mj + PDV – plaćanje unaprijed za 12 mjeseci
- 1400 Kn/mj + PDV – plaćanje unaprijed za 6 mjeseci
- 1600 Kn/mj + PDV – plaćanje unaprijed za 3 mjeseca
 
Mali plakat
Cijena grafičke pripreme + tisak iznosi 450 Kn + PDV i plaća se jednokratno.
 
Cijena mjesečnog zakupa oglasnog prostora:
- 1000 Kn/mj + PDV – plaćanje unaprijed za 12 mjeseci
- 1200 Kn/mj + PDV – plaćanje unaprijed za 6 mjeseci
- 1400 Kn/mj + PDV – plaćanje unaprijed za 3 mjeseca
 
 
 
 
 
Prednja WLP strana – veliki oglas
 
Stražnja INFO strana – mali oglas